MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D.: "Sestro, zavolejte kotelníka, psychiatrie má v PN Bílá Voda své vlastní nástroje!"


Na videu je autentický záznam žádosti měsíc nezákonně v PN Bílá Voda vězněného L.D. o propuštění z nemocnice a reakce ředitele PN Bílá Voda, primáře a soudního znalce MUDr. Petra Jeřábka. 

  • Vrchní soud v Olomouci  sp.zn.S 325/2014 a Cpj 217/2014 – marně odkázáno na podklady Cannabis is The Cure,z.s. u KS v Olomouci sp. zn. 1 Co 198/2014 
  •   KS v Ostravě, pobočka v Olomouci sp.zn.70 Co 449/2014 
  • OS Jeseník sp.zn. 10 L 6/2014 sp. zn. 18 St 1/2014
  • Policie ČR v Jeseníku: č.j. KRPM-13773-128/TČ-2014-141171
  • OSZ v Jeseníku sp.zn. ZN 2013/2014-18 a ZC 302/2014
  • KSZ v Ostravě, pobočka v Olomouci sp. zn. 2 KZN 7009/2014